Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τις άδειες παραμονής και εργασίας

0

Για βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου σε θέματα χορήγησης και ανανέωσης άδειας παραμονής και εργασίας…