Προτεραιότητες για τους εισαγγελείς

0

Η πλήρης αποκατάσταση του κλίματος ασφάλειας και ηρεμίας στους κόλπους των εισαγγελέων και η ουσιαστική αναβάθμιση των συνθηκών καθημερινής λειτουργίας τους είναι οι βασικές προτεραιότητες του νέου διοικητικού συμβουλίου της Ενωσης Εισαγγελέων, που συγκροτήθηκε σε σώμα …..