Πρώτες προσφυγές στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα πανωτόκια

0

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπου κατατέθηκαν οι πρώτες προσφυγές κατά της είσπραξης πανωτοκίων εκ μέρους των τραπεζών, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους οι Έλληνες δανειολήπτες. Παρά το γεγονός ότι με μια σειρά δικαστικών αποφάσεων Πρωτοδικείων και Εφετείων η πολιτική των τραπεζών να ανατοκίζουν τους τόκους έχει κριθεί παράνομη, τα πανωτόκια νομιμοποιήθηκαν πρόσφατα από τον Άρειο Πάγο με ένα σκεπτικό που όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν νομικοί και δανειολήπτες «ούτε οι τράπεζες δεν είχαν τολμήσει να διατυπώσουν». Ούτε λίγο ούτε πολύ, δηλαδή, το Ανώτατο Δικαστήριο είχε δεχθεί πως τα πανωτόκια στηρίζουν την εθνική μας οικονομία …..