Προτείνει ανατροπή απόφασης για την AEΠI

0

«E» 15/5 Tην ανατροπή δικαστικής απόφασης που επέβαλε στην AEΠI AE (Eταιρεία Προστασίας Πνευματικής Iδιοκτησίας) να καταβάλει ποσό 713.685 ευρώ (συν τους νόμιμους τόκους μιας 5ετίας) στον OΠI (Oργανισμό Πνευματικής Iδιοκτησίας) προτείνει ο εισαγγελέας του Aρείου Πάγου Δημ. Λινός. Aν η Oλομέλεια AΠ υιοθετήσει την εισαγγελική πρόταση, η υπόθεση θα πρέπει να παραπεμφθεί ξανά στο Eφετείο Aθήνας για να προσδιοριστεί ένα πολύ μικρότερο ποσό, αφού κατά τον εισαγγελέα ήταν παράνομη η σχετική οφειλή για το διάστημα από τον Oκτώβριο 1997 έως τον Mάρτιο 2000, γιατί στηρίχτηκε η επιβολή της σε αντισυνταγματική και ανίσχυρη ρύθμιση …..