Πρώτο μισθό 1.250 ευρώ διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/6/2007 Κατώτερο εισαγωγικό μισθό 1.250 ευρώ με ενσωμάτωση επιδομάτων και νέο μισθολόγιο, διορθωτικά ποσά για την κάλυψη των απωλειών από τον πληθωρισμό για το 2006 και το 2007, αύξηση των γονικών αδειών και επέκταση των βαρέων και ανθυγιεινών ειδικοτήτων του ΙΚΑ στο Δημόσιο διεκδικεί από την κυβέρνηση η ΑΔΕΔΥ …..