ΠΡΩΤOΔΙΚΕΙO Απόφαση-κόλαφος για 12.500 ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα

0

Ημερομηνία: 8/11/2006 ΑΠOΦΑΣΗ – κόλαφος για 12.500 πολίτες – κατόχους τίτλου Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ) εξεδόθη από το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την απόφαση 1430/2006 του εν λόγω δικαστηρίου, παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας από την ημέρα έκδοσης του τίτλου ΜΣΔ το δικαίωμα του ιδιοκτήτη να ζητήσει αποζημίωση από την Πολιτεία. Αυτό σημαίνει ότι πλέον στον «αέρα» βρίσκονται όλοι οι τίτλοι ΜΣΔ, διότι στο σύνολό τους εξεδόθησαν προ του 1996 …..