Ψηφίστηκε ο νόμος για την ισότητα στην εργασία

0

Νόμος του κράτους είναι από χθες η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη όπως και στους όρους εργασίας. Ο νόμος ενθαρρύνει αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές και αντιλήψεις, τόσο στην οργάνωση όσο και στις δράσεις των επιχειρήσεων και στην δημόσια διοίκηση …..