Ψηφίστηκε το ν/σ για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων

0

Ψηφίστηκε από το Τρίτο Θερινό Τμήμα της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων…