Ψηφίστηκε το ν/σ για την εξυγίανση τραπεζών

0

Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Εξυγίανση και εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων». Η συζήτηση, ωστόσο, επικεντρώθηκε περισσότερο στις δύο τροπολογίες για τη σύσταση στο υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας «ειδικής γραμματείας συντονισμού οργανισμών και φορέων» και για τη σύσταση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους «Συμβουλίου Διαχείρισης και αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου», απ’ ό,τι στα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της οδηγίας του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπ’ αριθμ. 2001/24/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων …..