«Πυρήνες της Φωτιάς»: Συνέχιση της εκδίκασης χωρίς τους κατηγορουμένους

0

Το δικαστήριο θεωρεί παρελκυστική την τακτική των κατηγορουμένων και αναφέρει ότι με τις ενέργειές τους προβαίνουν σε καταχρηστική άσκηση του δικαιώματός τους να έχουν δικηγόρο της επιλογής τους με απώτερο στόχο την αδυναμία εκδίκασης της υπόθεσης…