Ρύθμιση χρεών ΙΚΑ για 100.000 επιχειρήσεις

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 19/4/2006 Του Γιώργου Γάτου Mε την παροχή «εγγυήσεων» ότι «δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ούτε και οι ασφαλιστικές εισφορές», ο Σ. Tσιτουρίδης ανακοίνωσε χθες ότι αμέσως μετά το Πάσχα η κυβέρνηση θα καλέσει τα κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους να συμμετάσχουν στη διαδικασία της «απογραφής» της κατάστασης των ταμείων και στη διάγνωση (μέσα από αναλογιστικές μελέτες) των ορίων «αντοχής» της μελλοντικής βιωσιμότητας των συντάξεων που θα αποτελέσουν τη βάση για τη λήψη των νέων μέτρων. «Πιστεύω ότι η αποτύπωση αυτή θα οδηγήσει στην επιβεβαίωση της θέσης μας ότι δεν χρειάζεται να αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης», υπογράμμισε ο Σ. Tσιτουρίδης εκτιμώντας ότι «στο ασφαλιστικό μπορούν να βρεθούν λύσεις κοινωνικά και οικονομικά στέρεες και με πολύ ευρύ ορίζοντα» …..