Ρύθμιση μόνο για το ΤΕΑΔΥ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 12/6/2007 Να κλείσει τον ασκό του Αιόλου – που η ίδια άνοιξε με την καταβολή από τον κρατικό προϋπολογισμό, των τόκων του κρυφού ομολόγου – επιχειρεί η κυβέρνηση, αποκλείοντας τη δυνατότητα και στα υπόλοιπα Ταμεία που έχουν αγοράσει δομημένα ομόλογα, να απαιτήσουν ανάλογη ρύθμιση …..