Ρυθμίσεις για την παραμονή συγγενών Ευρωπαίων στην Ελλάδα

0

Ρυθμίσεις για την είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα μελών οικογενειών πολιτών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, εισάγει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του υπουργείου Εσωτερικών που εστάλη για υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία. Με το εν λόγω σχέδιο Π.Δ. η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την οδηγία 2004/38/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναφορικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ενωσης και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην ελληνική επικράτεια …..