Σχέδιο αποτελεσματικής διαχείρισης δημόσιων πόρων

0

Τρία σχέδια νόμου που αφορούν τα εθνικά κληροδοτήματα, τις σχολάζουσες κληρονομιές αλλά και την οργάνωση Σώματος Δημοσιονομικών Ελεγκτών στέλνει στη Βουλή το επόμενο διάστημα το υπουργείο Οικονομικών. Τα σχετικά κείμενα έχουν λάβει την τελική μορφή τους και η επεξεργασία έγινε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με βάση τις κατευθύνσεις που έδωσε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Π. Δούκας. Στόχος των σχεδίων νόμου είναι να προκύψει καλύτερη διαχείριση των πόρων του Δημοσίου, αλλά και της περιουσίας του. Στη συνέχεια περιγράφονται με περισσότερες λεπτομέρειες τα σχετικά σχέδια νόμου, που εντός των ημερών παίρνουν την άγουσα για το Κοινοβούλιο. 1) Κώδικας Εθνικών Κληροδοτημάτων: Το σχετικό σχέδιο νόμου περιλαμβάνει αρκετές καινοτομίες, που αποσκοπούν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση και διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών. Προβλέπεται για πρώτη φορά η σύνταξη εθνικού και περιφερειακών μητρώων περιουσιών για την καταγραφή με συστηματικό και ενιαίο τρόπο των κοινωφελών περιουσιών και των κυριοτέρων στοιχείων τους …..