Σχέδιο νόμου για τη σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 29 Αυγούστου 2006 Συζητείται σήμερα στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής Σχέδιο Νόμου για τη «Σύσταση Ινστιτούτου Ναυτικής Κατάρτισης με την επωνυμία "ΤΑΛΩΣ Ινστιτούτο Ναυτικής Κατάρτισης Α.Ε." και άλλες διατάξεις» …..