Σε 3 δόσεις το όφελος για τη συγχώνευση ΑΕ

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 3/10/2006 Το μέτρο εφαρμόζεται όχι μόνο για τις νέες συγχωνεύσεις, αλλά και για τις ανώνυμες εταιρείες που προήλθαν από συγχώνευση ή απορρόφησαν άλλες εταιρείες, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2005 Σε τρεις συνεχόμενες χρήσεις θα κατανέμεται το όφελος από τη μείωση των συντελεστών φορολόγησης των ανωνύμων εταιρειών που προέρχονται από συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρείες …..