Σε διαβούλευση το σχέδιο «Ψηφιακή Σύγκλιση» – Προβλέπονται μέτρα για την αποφυγή των καθυστερήσεων που παρατηρήθηκαν στο Γ΄ ΚΠΣ — Ενίσχυση της περιφέρειας

0

Το άγχος αποφυγής των καθυστερήσεων του παρελθόντος εμποτίζει το κείμενο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» (θα εφαρμοστεί στο πλαίσιο του επόμενου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης) που παρουσιάστηκε χθες και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μέχρι το τέλος Ιουλίου. Το σχέδιο περιγράφει τις ενέργειες που θα προωθηθούν προκειμένου να μη χάσει η Ελλάδα το τρένο των νέων τεχνολογιών και του Διαδικτύου, αλλά και σειρά μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των έργων πληροφορικής. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» καταρτίσθηκε ακολουθώντας τις στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις που ορίζει η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας, με σκοπό να συμβάλει στην πραγματοποίηση ενός Ψηφιακού Αλματος στην παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και το Διαδίκτυο (Internet) …..