Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για την αναθεώρηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

0

19 Οκτωβρίου 2006 Τις νομοθετικές διατάξεις που εκσυγχρονίζουν και απλουστεύουν το θεσμικό πλαίσιο για τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) θέτει απο σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με τον υφυπουργό Οικονομικών Αντώνη Μπέζα (φώτο) η απλοποίηση του ΚΒΣ έχει ως στόχο να περιορίσει την γραφειοκρατία και τελικά να ενισχύσει την ευελιξία των επιχειρήσεων μέσα από τον τον εκσυγχρονισμό των διατάξεών του, την άρση ασαφειών, την κάλυψη νομοθετικών κενών και την απλούστευση των διαδικασιών.Μεταξύ άλλων στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ηλεκτρονική αποθήκευση δεδομένων βιβλίων και συναλλαγών και η κατάργηση του χάρτινου αρχείου,η μείωση της θεώρησης βιβλίων και στοιχείω, η ένταξη στη Β΄ κατηγορία βιβλίων όλων των ελεύθερων επαγγελματιών, κ.α. …..