ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο ΦΑΥ – Φόρο πληρώνει και ο πωλητής του ακινήτου

0

ΣΠΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΟΙ ΝΕΕΣ αντικειμενικές τιμές των ακινήτων έθεσαν ουσιαστικά σε εφαρμογή από χθες τον Φόρο Αυτόματου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) και το Τέλος Συναλλαγής στις πωλήσεις ακινήτων. Με εγκυκλίους που εξέδωσε χθες το υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ότι ο Φόρος Αυτόματου Υπερτιμήματος εφαρμόζεται σε όλες τις μεταβιβάσεις (πωλήσεις) ακινήτων τα οποία αποκτήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 …..