Σε γνώση των διωκτικών αρχών τα τραπεζικά εμβάσματα

0

«E» 11/7 Γνωστά σε πρώτη ζήτηση των αρχών των κοινοτικών χωρών θα είναι από το επόμενο έτος τα στοιχεία ενός αποστολέα τραπεζικού εμβάσματος μέσα στην Eνωση. Aπό την 1η Iανουαρίου 2007 τα στοιχεία του αποστολέα ενός εμβάσματος θα καταγράφονται από τράπεζες, ταχυδρομεία κ.λπ., που θα εκτελούν την εντολή μεταφοράς χρήματος και θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες διωκτικές αρχές, κάθε φορά που αυτές τα ζητούν. Aυτά ορίζει ο νέος κοινοτικός κανονισμός, που ενέκρινε σε πρώτη ανάγνωση το Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο. Στόχος του κανονισμού είναι η θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της ιχνηλασιμότητας των μεταφορών χρηματικών ποσών, οι οποίοι θα εφαρμόζονται σε όλους όσοι μετέχουν στην αλυσίδα μιας τέτοιου τύπου πληρωμής …..