Σε ισχύ ο νέος αναπτυξιακός νόμος από την 1η Ιανουαρίου 2007 για προσέλκυση επενδύσεων

0

Του Δ.Γ. Παπαδοκωστοπουλου Επενδύσεις θέλει να προσελκύει η Ελλάδα και θέτει σε λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2007 ένα νέο αναπτυξιακό νόμο. Ο νέος νόμος προβλέπει σημαντικές ενισχύσεις από 30% έως 60%, ενώ εισάγει και μια νέας μορφής επιδότηση για νεοϊδρυόμενες μικρές επιχειρήσεις μέσω της χορήγησης ποσού ύψους 1 ή 2 εκατ. ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες που συνδέονται με την ίδρυση των επιχειρήσεων αυτών. Η συγκεκριμένη ενίσχυση ισχύει για 5 χρόνια, ενώ το προαναφερόμενο ποσό είναι αυξημένο κατά 5% για επιχειρήσεις σε μικρά νησιά …..