Σε υπόθεση λαθρεμπορίας ζάχαρης εμπλέκεται ο Παν. Αναγνωστόπουλος

0

Της Ευας Καραμανωλη Υπέρογκη αποζημίωση που αφορά σε υπόθεση λαθρεμπορίας ζάχαρης υποχρεούται να καταβάλει σύμφωνα με τελεσίδικη απόφαση του Πολιτικού Εφετείου, ο προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού για εμπλοκή του στην υπόθεση της ΜΕΒΓΑΛ Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος. Πρόκειται για την υπ’ αριθμόν 7239/2006 απόφαση του Πολιτικού Εφετείου Αθήνας, με την οποία επικυρώνεται απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου που καλεί τον Παναγιώτη Αναγνωστόπουλο και άλλους τρεις εναγόμενους να καταβάλουν εις ολόκληρον 1,5 εκατ. ευρώ στη γαλλική τράπεζα Societe Generale για βλάβη που υπέστη …..