ΣΗΜΕΡΑ το «τελικό πόρισμα» του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας – Πρόταση για Συνήγορο των ΑΕΙ

0

Της ΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ Τη νέα πρόταση για τη θεσμοθέτηση Συνηγόρου (ακόμη και) για την πανεπιστημιακή κοινότητα, την ανάκληση μιας άλλης -για τη μετατροπή των καθηγητών πλήρους απασχόλησης σε αποκλειστικής- και μερικές συμπληρωματικές διατάξεις, περιλαμβάνει το «τελικό πόρισμα» της αρμόδιας επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, το οποίο και παρουσιάζεται σήμερα από τα μέλη της. Με την επισήμανση ότι «πολλά προβλήματα του πανεπιστημίου δεν λύνονται με νόμους», αλλά και τη σαφή υπόδειξη-μήνυμα προς το υπουργείο Παιδείας, πως οι προτάσεις τους αποτελούν ένα «ενιαίο πλαίσιο μεταρρύθμισης που θα έπρεπε να εφαρμοστεί συνολικά και όχι επιλεκτικά ή αποσπασματικά», τα μέλη της Επιτροπής σήμερα ολοκληρώνουν το έργο που τους ανατέθηκε. Ενα έργο που παρήγαγαν ως μέλη μιας «ανεξάρτητης επιτροπής πανεπιστημιακών», όπως τονίζουν στο σχετικό σημείωμα του πορίσματος (για μία ακόμη φορά) καλύπτοντας θέματα ακόμη και επίλυσης των διαφορών ανάμεσα στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, σύμφωνα με την τελευταία πρόταση που κομίζει το τελικό κείμενο …..