Σωφρονιστήριο ή αποθήκη μελλοθανάτων

0

Στις 14 Ιουνίου συμπληρώσαμε για τέταρτη φορά το έντυπο της αίτησης.

Στις 30 Ιουνίου συνήλθε το Πειθαρχικό Συμβούλιο, για πρώτη φορά μόνο για τον Γιωτόπουλο. Βέβαια, όπως και τις άλλες τρεις φορές, η Εισαγγελέας που προεδρεύει ήταν καινούργια. Η Εισαγγελέας με ψήφους δύο προς μία απέρριψε την αίτηση, με το επιχείρημα ότι είναι ύποπτος φυγής. Στη λεπτομερή ανάλυση του Γιωτόπουλου, ότι δεν έχει κανένα συμφέρον, κίνητρο, να μην επιστρέψει γιατί θα σήμαινε καταστροφή της προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό