Στα δικαστήρια για διαχείριση υδάτων

0

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Στα ευρωπαϊκά δικαστήρια σέρνεται και πάλι η χώρα μας. Αυτή τη φορά, επειδή καθυστέρησε περίπου 7 χρόνια να ανταποκριθεί στην ευρωπαϊκή οδηγία 2000/60 για την ολοκληρωμένη προστασία διαχείρισης των υδάτων …..