Στάση εργασίας δικαστικών υπαλλήλων στο Εφετείο Αθηνών

0

Η κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων και η εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής αποτελούν μερικά από τα αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων στο Εφετείο Αθηνών, οι οποίοι αποφάσισαν στάση εργασίας από την Τετάρτη 18.6.2008 έως και την Παρασκευή 20.6.2008