ΣτΕ: αναδασώσεις λατομείων όταν σταματούν εξορύξεις

0

Σύμφωνες με το Σύνταγμα και τους νόμους είναι οι αποφάσεις για αναδάσωση των εκτάσεων των λατομείων όπου έχουν σταματήσει οι εξορύξεις, ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για δημόσιες ή ιδιωτικές δασικές εκτάσεις. Αυτό αποφάσισε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, απορρίπτοντας την αίτηση της εταιρείας «Κέκρωψ» για άρση της αναδάσωσης των 206 στρεμμάτων του παλαιού της λατομείου στα Τουρκοβούνια. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, στο σκεπτικό του, επισημαίνει ότι η χορήγηση αδειών για λατομική λειτουργία σε δασικές εκτάσεις δεν συνεπάγεται μεταβολή του νομικού χαρακτήρα των εκτάσεων αυτών …..