ΣτΕ: Απαραίτητες οι εξηγήσεις πριν από την επιβολή προστίμων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 ΠΡΙΝ από την έκδοση πράξεως επιβολής προστίμου για παραβάσεις του ΚΒΣ πρέπει ο φερόμενος ως παραβάτης να καλείται προς παροχή εξηγήσεων από τις φορολογικές αρχές …..