ΣτΕ: Απέρριψε αιτήσεις εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων

0

Το Τμήμα Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄ αριθμ. 611 – 612/2010 αποφάσεις του, απέρριψε για λόγους δημοσίου συμφέροντος δύο αιτήσεις εταιρείας διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων στον Δήμο Αλιάρτου Βοιωτίας που ζητούσε την προσωρινή αναστολή των αποφάσεων του αντινομάρχη Βοιωτίας με τις οποίες ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της…