ΣτΕ: Έγκριση οδηγίας για τις υπηρεσίες των οπτικοακουστικών μέσων

0

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 185/2010 γνωμοδότησή του έκρινε νόμιμο σχέδιο Προεδρικό Διάταγμα με ο οποίο εναρμονίζεται η ελληνική ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2010/13/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την οδηγία αυτή επικαιροποιούνται οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων…