ΣτΕ: Και οι μέτοχοι άνω του 2,5% θα πληρώνουν τα πρόστιμα των καναλιών

0

Από τη Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε συνταγματική και σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αλλά και σύμφωνη με την νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) η διάταξη εκείνη (άρθρο 4) του Ν. 2328/1995 που διέπει το καθεστώς λειτουργίας της ιδιωτικής τηλεόρασης και προβλέπει ότι όλοι οι μέτοχοι με ποσοστό άνω του 2,5% υποχρεούνται να συμμετέχουν στην πληρωμή των προστίμων που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς.