ΣτΕ: Μη νόμιμη η ίδρυση τεσσάρων νέων Εφετείων

0

Μη νόμιμα έκρινε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμόν 74 έως 77/2010 γνωμοδοτήσεις τα τέσσερα σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης για την ίδρυση ισάριθμων νέων Εφετείων στη χώρα…