ΣτΕ: «Ναι» στην εργασία ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο δημόσιο

0

Επιτρεπτές στο Δημόσιο οι προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δεν είναι όμως επιτρεπτές οι μονιμοποιήσεις αυτών των προσληφθέντων.

Στο Δημόσιο υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα μονιμοποίησής τους, έκρινε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας και παρέπεμψε για οριστική κρίση το θέμα στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ειδικότερα, οι σύμβουλοι Επικρατείας επε