ΣτΕ: «Ναι» στο Π.Δ. Παυλόπουλου – Συνταγματικές οι διαδικασίες που αφορούν στις διαδικασίες μονιμοποίησης χιλιάδων συμβασιούχων

0

Της Φωτεινης Καλλιρη Τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνουν το «Προεδρικό Διάταγμα Παυλόπουλου» για τη διαδικασία μονιμοποίησης χιλιάδων συμβασιούχων και τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου, εφόσον πληρούνταν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το Γ΄ Τμήμα του ανωτάτου δικαστηρίου, δίχως να χρειαστεί να παραπέμψει την υπόθεση στην Ολομέλεια, έκρινε, κατά πλειοψηφία (σε αυξημένη επταμελή σύνθεση) στο σύνολό του, συνταγματικό και σύμφωνο με την κοινοτική νομοθεσία το διάταγμα 164/2004. Ειδικότερα, κρίθηκε ότι οι ρυθμίσεις του διατάγματος δεν προσκρούουν στο άρθρο 103 του Συντάγματος, που απαγορεύει τη μετατροπή των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου. Ως εκ τούτου, απορρίφθηκαν οι προσφυγές συμβασιούχων και αναπληρωτών καθηγητών, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις του και, κατά συνέπεια, ζητούσαν τη διεύρυνσή του. Εκτός από συμβασιούχους είχε προσφύγει και μια επιτυχούσα σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, η κ. Γαλάτεια Κλαπάκη, η οποία ζητούσε την ακύρωση του Π.Δ. ως αντιθέτου προς το Σύνταγμα, με τον ισχυρισμό ότι η μονιμοποίηση συμβασιούχων στερεί από τους διαγωνιζόμενους μέσω ΑΣΕΠ μια θέση στο Δημόσιο …..