ΣτΕ: Νόμιμα τα ΠΔ για την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και δήμων

0

Νόμιμα έκρινε το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας δύο σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων που αφορούν, πρώτον, την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος και δεύτερον, τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος.