ΣτΕ: Νόμιμες οι ποσοστώσεις για την είσοδο γυναικών

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 2/5/2006 Nόμιμη θεωρεί πλέον την επιβολή ποσοστώσεων όσον αφορά στην είσοδο γυναικών στις αστυνομικές σχολές το ΣτΕ, κρίνοντας συνταγματικό τον περιορισμό που προβλέφθηκε για «το ωραίο φύλο» σε ποσοστό 15% σχετικά με τους διαγωνισμούς για την ένταξη στην EΛAΣ. Tο ΣτE απέρριψε προσφυγές γυναικών υποψηφίων, που διαμαρτύρονταν γιατί δεν μπήκαν στη Σχολή -παρ όλο που είχαν πολύ υψηλότερη βαθμολογία από άνδρες συναδέλφους τους- λόγω της ποσόστωσης που επιβλήθηκε με τους νόμους 2226/94 και 2713/99, την οποία έκρινε συνταγματικά ανεκτή γιατί εξυπηρετεί σκοπό δημοσίου συμφέροντος, που είναι η αποτελεσματική εκτέλεση της αποστολής της EΛAΣ …..