ΣτΕ: Προσφυγή Bayer κατά του δελτίου τιμών φαρμάκων

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε η Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία «Bayer Ελλάς», ζητώντας να ακυρωθεί η αγορανομική διάταξη 3/2010, η οποία υιοθέτησε την από 29.4.2010 απόφαση της υπουργού Οικονομίας με την οποία καταρτίστηκε το δελτίο τιμών φαρμάκων για το έτος 2010…