Στενότερες επαφές ΑΕΙ – επιχειρήσεων θέλει η Ε.Ε.

0

Την επανίδρυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ευρώπη ζητάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποδεικνύοντας ως θεμέλιο της επανίδρυσης αυτής τη στενότερη συνεργασία πανεπιστημίων – επιχειρήσεων, τη συνεχή αξιολόγηση του διδακτικού τους έργου, την αυτονόμησή τους έναντι των κρατικών δομών και τη διευκόλυνση της αναγνώρισης πτυχίων και επαγγελματικής επάρκειας. Αν και η εκπαίδευση γενικά αποτελεί ένα χώρο τον οποίο τα κράτη-μέλη επιμένουν να διατηρούν μακριά από την ευρωπαϊκή σφαίρα (εκτός αν πρόκειται για άντληση κοινοτικών πόρων), η Επιτροπή επισημαίνει ότι τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια χάνουν συνεχώς έδαφος έναντι των αμερικανικών, με όποιες συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ποιότητα των αποφοίτων τους και, κυρίως, την οικονομία γενικότερα …..