Στη δικαιοσύνη η Μινέρβα για παραβίαση του Αγορανομικού Κώδικα

0

Στη δικαιοσύνη παραπέμπεται με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης, Γ. Βλάχου, βάσει της διάταξης 14Α παρ. 5 της Α.Δ. 14/89 και της Α.Δ. 7/08, η επιχείρηση ΜΙΝΕΡΒΑ Α.Ε. ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε., λόγω ελλιπούς παροχής στοιχείων στο υπουργείο Ανάπτυξης, σχετικά με το πλαίσιο των ειδικών συμφωνιών με τους πελάτες της…