Στη Δικαιοσύνη προσφεύγει η Ακρόπολις ΑΕΠΕΥ

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Παρασκευή, 20 Απριλίου 2007 ΕΝΩΠΙΟΝ των αρμοδίων δικαστηρίων θα προσβάλει η Ακρόπολις Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της και τέθηκε σε εκκαθάριση …..