Στη Βουλή το ν/σ για το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης

0

Προωθήθηκε απόψε στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, στο οποίο περιλαμβάνονται οι διατάξεις για την ενοποίηση των επικουρικών Ταμείων που παρέχουν συντάξεις στους περισσότερους κλάδους των εργαζομένων στον Ιδιωτικό, Δημόσιο και Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας.

Στο νέο Ταμείο εντάσσονται, το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ), οι τομείς του Tαμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισ