Στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για την διοικητική δίκη

0

Προβλέπει τον εξορθολογισμό διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης…