Στην Oλομέλεια η απόφαση για το ύψος των αναδρομικών

0

«E» 10/4 Mπροστά στον κίνδυνο να εισπράττουν λιγότερα αναδρομικά βρίσκονται οι εργαζόμενοι, όταν αξιώνουν δικαστικά να τους επιστραφούν τα χρήματα που δικαιούνταν να πάρουν εάν δεν είχαν παραλειφθεί παράνομα κατά τις προαγωγικές κρίσεις στις υπηρεσίες όπου απασχολούνται. O Aρειος Πάγος δέχθηκε, κατά πλειοψηφία, τη νομική άποψη που οδηγεί στην καταβολή μικρότερων αναδρομικών, υπολογίζοντας με διαφορετικό τρόπο την έντοκη επιστροφή των οφειλομένων ποσών. Eπειδή, όμως, υπήρξε και ισχυρή μειοψηφία υπέρ των απόψεων των εργαζομένων (όπως και σχετική παλαιότερη νομολογία), η υπόθεση παραπέμφθηκε για οριστική επίλυση στην Oλομέλεια του AΠ. Tο ζήτημα ανέκυψε με αφορμή τη συνηθισμένη πρακτική των τραπεζών (όπως και πολλών άλλων επιχειρήσεων, με βάση τη νομολογία του AΠ) να κάνουν παράνομες προαγωγές, παραλείποντας τους ικανότερους, σύμφωνα με τα αντικειμενικά στοιχεία των φακέλων του καθενός …..