Στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο «σκούπα» του υπουργείου Τουρισμού

0

Αρχίζει σήμερα και ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του Νομοσχεδίου του υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις». Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ρυθμίσεις για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με την προώθηση τουριστικών επενδύσεων και την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, επιδιώκοντας τη βελτίωση της αντα