Στο αρχείο η υπόθεση της Αγροτικής

0

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 7/11/2007 Με το σκεπτικό ότι η επένδυση της Αγροτικής Τράπεζας στον αμερικανικό επενδυτικό οίκο «Carlyle» ήταν προσοδοφόρα για την τράπεζα και ελλείψει στοιχείων που να συγκροτούν τη διάπραξη αδικήματος εκ μέρους του προέδρου και των μελών του Δ.Σ., η εισαγγελική έρευνα που διενεργήθηκε από την κ. Μ. Γκανέ, οδηγείται στο αρχείο …..