Στο Δημόσιο έχουν υπολογιστές χωρίς… e-mail!

0

Δραματική η υστέρηση έναντι της Ευρώπης Oυραγός που μάλιστα χάνει περαιτέρω έδαφος στον τομέα της Ερευνας & Τεχνολογίας παρουσιάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η Ελλάδα. Τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η αρμόδια Γενική Διεύθυνση, δείχνουν τόσο την Ελλάδα όσο και το σύνολο της Ενωμένης Ευρώπης μέσα στην περίοδο 2000-2005, ν’ αποτυγχάνουν στη Στρατηγική της Λισσαβώνας σε ό,τι αφορά την Ερευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Ε&ΤΑ). Και αν η Ε.Ε. απέχει πόρρω από τον στόχο της Λισσαβώνας (δαπάνη 2,6% ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2010), η Ελλάδα απέχει έτη φωτός με μόλις 0,61% του ΑΕΠ να διατίθεται σε δράσεις Ε&ΤΑ …..