Στο Ευρωδικαστήριο για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 19 Απριλίου 2006 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Γαλλία, τη Μάλτα, την Ισπανία και την Πορτογαλία στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τη μη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία τους της οδηγίας 2002/92/ΕΚ που αφορά στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η εν λόγω οδηγία έπρεπε να είχε μεταφερθεί από όλα τα κράτη μέλη έως τις 15 Ιανουαρίου 2005. Η Γερμανία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι η νομοθετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί …..