Στο Ευρωδικαστήριο για το «βασικό μέτοχο»

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 Στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων προσφεύγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη συμβατότητα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 24014/2005 περί των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εφαρμογή του νόμου 3310/2005 (περί "βασικού μετόχου"), όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 3414/2005. Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, είχε προηγηθεί η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στις 18.10.2006 και αιτιολογημένης γνώμης στις 15.12.2006 προς την ελληνική κυβέρνηση …..