Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για παραβάσεις που σχετίζονται με την καλή μεταχείριση των ζώων

0

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ON LINE Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2007 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «λόγω της ανεπαρκούς εφαρμογής και επιβολής της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά και τη σφαγή» …..