Στο Ευρωδικαστήριο η Ελλάδα για τα σφαγεία ζώων

0

«E» 14/3 Τη παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο θα αποφασίσει την προσεχή εβδομάδα η Κομισιόν, επειδή η χώρα μας δεν εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά τους στα σφαγεία και τη σφαγή τους. Η Κομισιόν έχει εντοπίσει εδώ και καιρό ελλείψεις στις υποδομές των σφαγείων καθώς και το χαμηλό επίπεδο που σχετίζεται με τη μεταφορά των ζώων και τη σφαγή τους, μην εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τη σχετική κοινοτική νομοθεσία …..